Center znanja za migracije in demografijo Evropske komisije je objavil novo izdajo atlasa o migracijah, ki zagotavlja neposreden dostop do celovitih in zanesljivih podatkov o svetovnih migracijskih gibanjih in trendih.

Nova izdaja atlasa kaže, da velika večina (91,6 %) državljanov EU živi v državi, katere državljani so. Približno 3,1 % državljanov EU živi v drugi državi članici EU, le 5,3 % pa jih je državljanov tretjih držav.

Razdelek o razseljevanjih iz Ukrajine prikazuje vpliv ruske agresije na migracije v EU. Atlas vsebuje tudi informacije o ključnih temah, povezanih z migracijami, vključno s številom ljudi, ki so se izselili, njihovo državo izvora in namembno državo, številom oseb, ki so zaprosile za azil ali začasno zaščito v EU, in izidom njihovih prošenj ter demografskimi značilnostmi različnih držav.

Cilj atlasa je spodbujati z dokazi podprto oblikovanje politik, raziskovati kompleksnost mednarodnih migracij in zagotavljati odziv na dezinformacije z dejstvi. V eni sami podatkovni zbirki zbira usklajene in potrjene podatke iz uradnih mednarodnih virov, vključno z Eurostatom, in jih predstavi z interaktivnimi vizualizacijami. Tako zagotavlja stalno posodobljene podatke o migracijah v 27 državah članicah EU ter 171 državah in ozemljih, ki niso članice EU.

Več informacij

Pripravila: PV