Center znanja za migracije in demografijo Evropske komisije je objavil novo izdajo atlasa o migracijah, ki zagotavlja neposreden dostop do celovitih in zanesljivih podatkov o svetovnih migracijskih gibanjih in trendih.

Nova izdaja atlasa kaže, da velika večina (91,6 %) državljanov EU živi v državi, katere državljani so. Približno 3,1 % državljanov EU živi v drugi državi članici EU, le 5,3 % pa jih je državljanov tretjih držav.

Razdelek o razseljevanjih iz Ukrajine prikazuje vpliv ruske agresije na migracije v EU. Atlas vsebuje tudi informacije o ključnih temah, povezanih z migracijami, vključno s številom ljudi, ki so se izselili, njihovo državo izvora in namembno državo, številom oseb, ki so zaprosile za azil ali začasno zaščito v EU, in izidom njihovih prošenj ter demografskimi značilnostmi različnih držav.

Cilj atlasa je spodbujati z dokazi podprto oblikovanje politik, raziskovati kompleksnost mednarodnih migracij in zagotavljati odziv na dezinformacije z dejstvi. V eni sami podatkovni zbirki zbira usklajene in potrjene podatke iz uradnih mednarodnih virov, vključno z Eurostatom, in jih predstavi z interaktivnimi vizualizacijami. Tako zagotavlja stalno posodobljene podatke o migracijah v 27 državah članicah EU ter 171 državah in ozemljih, ki niso članice EU.

Več informacij

Pripravila: PV

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.TLG II logotip SLOGA, TLG II, MRS

 

Translate »