Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 oziroma Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 objavila javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov..

Cilj razpisa je podpreti ukrepe za izboljšanje spretnosti, sposobnosti in znanja ljudi. Projekti morajo prispevati k rezultatom in neposrednim učinkom dveh programskih področij:

  • Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade ter
  • Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Za upravičenega prijavitelja (tj. nosilca projekta) šteje vsaka pravna oseba zasebnega ali javnega prava (tudi nevladna organizacija), ustanovljena v Republiki Sloveniji, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko in ne glede na naravo dejavnosti, ki jo opravlja (pridobitna/nepridobitna dejavnost).

Rok za prijavo: 30. september 2021

Vir: CNVOS

Translate »