V okviru tematskega programa »stabilnost in mir« Instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov civilnodružbenih organizacij na področju preprečevanja konfliktov in spodbujanja miru v Braziliji (sklop 1) ter Kolumbiji (sklopa 2 in 3).

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz držav članic EU ter Brazilije in Kolumbije.

Rok za prijavo: 10. april 2022

Vir: CNVOS

Translate »