“Glas proti spremembam zakona vodah pomeni nasprotovanje nepremišljenemu širjenju možnosti graditev na priobalnih in vodnih zemljiščih,” je pred referendumom o zakonu o vodah za siol.si pojasnil prvopodpisani pobudnik in pravnik Aljoša Petek.

Razložil je, kaj se pobudnikom za referendum 11. julija zdi sporno  v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel Državni zbor, sporno in kaj prinaša predlagana novela.

Glas proti spremembam zakona vodah pomeni nasprotovanje nepremišljenega širjenja možnosti graditev na priobalnih in vodnih zemljiščih. Ta zemljišča so bistvenega pomena za ohranjanje kakovosti površinskih voda, ki so neposredno povezane s podzemno vodo – ta pa je poglavitni vir naše pitne vode. Priobalni pas lahko predstavlja človeške ledvice, ki čistijo strupe iz našega telesa, je pojasnil.

Glas proti spremembam zakona prav tako pomeni, da bomo preprečili degradacijo protipoplavne varnosti z nadaljnjo prepovedjo vseh predvidenih novih gradenj ter zavarovali ekosisteme na zelenih površinah ob vodi.

Glas proti prav tako pomeni, da želimo, da se Sloveniji dosledno upošteva stroka in civilna družba ter da se nova zakonodaja v prihodnje sprejema na vključujoč, transparenten in zakonit način, je pojasnil Petek.

Pogovor lahko preberete TU.

Translate »