Platforma SLOGA bo v začetku januarja 2022 objavila razpis v sklopu projekta Climate of Change za projekte na področju ozaveščanja javnosti o podnebnih spremembah in migracijah, ki jih povzročajo podnebne spremembe, ter drugih temah, ki jih projekt naslavlja.

Climate of Change je projekt, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij civilne družbe, v Sloveniji Platforma SLOGA. Cilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti mladih in njihovega kritičnega razumevanja podnebnih migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt tudi spodbuja njihovo aktivno sodelovanje pri odpravljanju temeljnih vzrokov globalnega segrevanja in ohranjanju človeškega obraza v odnosu do podnebnih migrantov.

Z razpisom želimo ozaveščati mlade stare od 16 do 36 let o vprašanjih trajnosti in odgovornega vedenja; spodbujati aktivno udeležbo mladih; spodbuditi inovativne pobude in komunikacijske kampanje o okoljski pravičnosti; spodbujati sodelovanje med organizacijami, ki delujejo na področjih, ki jih projekt Climate of Change naslavlja, mladinskimi organizacijami, gibanji in posamezniki; in podpreti aktivnosti projekta Climate of Change, kot je Climate of Change peticija.

Na razpis se bodo lahko prijavile nevladne organizacije, podprlo pa se bo vključevanje mladih, sodelovanje in povezovanje. Aktivnosti bodo tvorile integralni del komunikacijske kampanje Climate of Change, zato morajo biti skladne z vsebino in metodologijo Kampanjskega vodnika: Čas za dejanja.

Izbranih bo 5 projektov. Vrednost deleža financiranja Platforme SLOGA je 5.000 EUR za posamezen izbrani projekt.

Izvajanje projektov bo možno od podpisa pogodb, predvidoma od marca do decembra 2022.

Pripravila: MS


Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt sofinancirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.

Translate »