V Sloveniji se po odmevnem razdeljevanju Najboljših novic iz sveta v letih 2015 in 2016 znova pridružujemo temu projektu. Osrednja tema letošnjih Najboljših novic iz sveta oziroma časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, je enakost spolov. Izdajo in razdeljevanje letos koordinira platforma SLOGA, Najboljše novice iz sveta pa so tudi del Slovenskih razvojnih dni.

Neenakosti med ženskami in moškimi so prisotne na vseh področjih življenja, od družinskega življenja do trga dela ter vodstvenih položajev tako na lokalni kot globalni ravni. Z Najboljšimi novicami iz sveta želimo čim širši javnosti posredovati pozitivne zgodbe in dosežke razvojnih prizadevanj Evropske unije in hkrati Slovenije.

Preko Najboljših novic iz sveta želimo posredovati dobre novice o resničnih dosežkih razvojnega sodelovanja, ki jih že 15 let soustvarja tudi Slovenija. Prispevamo k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter hkrati prevzemamo soodgovornost za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti in doseganje trajnostnega razvoja povsod v svetu. Zgodbe, med njimi prvič tudi zgodbe projektov slovenskih nevladnih organizacij, nosijo sporočila o številnih prizadevanjih za trajnostno usmerjen svet, ki je vedno bolj povezan in soodvisen.

Najboljše novice iz sveta želijo pomagati ljudem, da dosežejo bolj raznolik pogled na svet. Verjamemo, da odtenki in znanje ustvarjajo upanje, to pa prinaša motivacijo za ukrepanje. Želimo, da bi globalne cilje poznalo čim več ljudi. Ko namreč ljudje cilje poznajo, lahko zahtevajo odgovornost od političnih voditeljev in zagotovijo, da uresničujejo dane zaveze. Več ljudi, kot je seznanjenih z napredkom in rešitvami, ki jih ima svet že na voljo, več jih lahko prispeva k uporabi teh rešitev.

Časopis, poleg splošnih podatkov, vključuje pet osebnih zgodb žensk in deklet, ki sodelujejo v projektih mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih izvajajo slovenske nevladne organizacije, in sicer iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Ruande ter Ugande. Zgodbe nosijo sporočila, kako razvojno sodelovanje spreminja življenja na boljše in ustvarja nove priložnosti.

Dobro je, da prebivalci Evropske unije vemo, kaj in v kolikšni meri se je zaradi uradne razvojne pomoči spremenilo na bolje, npr. stopnja vključenosti v izobraževanje, večja enakost med spoloma dostop do zdravstva, boljša infrastruktura, pozitivne rešitve na področju gospodarstva, daljše življenje.

Projekt z izvirnim naslovom “World’s Best News” se je leta 2010 razvil na Danskem in je zgleden primer konstruktivnega novinarstva in prostovoljskega angažiranja pri širjenju pozitivnih informacij o ključnih razvojnih temah. V nekaj letih se je razširil v številne evropske države. V Sloveniji je bil to eden izmed največjih ozaveščevalnih dogodkov v okviru Evropskega leta za razvoj 2015, v katerem je sodelovalo tudi 18 ministrstev in uradov.

V letu 2019 pri razdeljevanju časopisa sodeluje 19 ministrstev in vladnih služb, Mestna občina Ljubljana, šole, fakultete, nevladne organizacije s platformo SLOGA na čelu, časopis pa bodo prejeli prebivalci več slovenskih mest (Jesenic, Kopra, Maribora, Metlike, Ljubljane, Kranja, Ponikve pri Žalcu, Novega mesta, Celja, Murske Sobote in Velenja). Skupaj bomo razdelili 10 000 izvodov brezplačnega časopisa, še več novic pa je na voljo na spletni strani www.sloga-platform.org/projekti/Najboljse-novice-iz-sveta.

Najboljše novice iz sveta pa so letos tudi del Slovenskih razvojnih dni, ki na temo enakosti spolov potekajo od 7. do 18. marca 2019.

World’s Best News je neodvisna medijska organizacija za konstruktivno novinarstvo o rešitvah in napredku v globalnem razvoju. Delo temelji na ciljih trajnostnega razvoja, ki obravnavajo nekatere največje izzive na svetu, kot so skrajna revščina, globalna neenakost in podnebne spremembe.

Platforma SLOGA združuje slovenske nevladne organizacije s področja razvoja, globalnega učenja in humanitarne pomoči.


Najboljše novice iz sveta in aktivnosti v sklopu Slovenskih razvojnih dni 2019 so del projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

WBN SRD TLG SLOGA MRS logo skupen

Translate »