Ministrstvo za zunanje zadeve je 13. 12. 2019 objavilo javni poziv, katerega predmet je sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumetnov Evropske unije. Rok za prijave je 8. januar 2020.

Sofinanciranje je namenjeno za projekte iz naslednjih instrumentov:

  • Evropski razvojni sklad (EDF),
  • Instrument za razvojno sodelovanje (DCI),
  • Evropski instrument sosedstva in partnerstva oziroma Evropski instrument sosedstva (ENI),
  • Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR),
  • Instrument za predpristopno pomoč (IPA II),
  • Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP),
  • programi Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (DG ECHO).

Sofinanciranju se namenja sredstva v skupni vrednosti do 110.000,00 EUR in sicer za stroške, ki so nastali v letu 2019 in bili plačani do 6. januarja 2020 ter niso bili financirani iz drugih virov, temveč iz lastnih sredstev.

Več in razpisna dokumentacija na voljo tukaj.

Vir: MZZ

Translate »