Mladinski svet Slovenije išče projektnega_no sodelavca_ko za področje mladinskega dela in neformalnega izobraževanja za določen čas z možnostjo podaljšanja.

Pogoji: 

 • Zahtevana izobrazba: minimalno 4-letna srednja šola;
 • Minimalno 4 leta aktivnega udejstvovanja v mladinskem sektorju;
 • Dodatna znanja in kompetence:
  • poznavanje računalniških programov – odlično rokovanje s programi Microsoft Office, e-poštnega programa in internetnih aplikacij;
  • aktivno pisno in ustno znanje slovenskega jezika in angleškega jezika (opredeljeno na evropsko CEFR lestvico);
  • Poznavanje delovanja institucij v Sloveniji kot so npr. Državni zbor RS, Vlada RS in v EU, kot so npr. Evropski parlament, Evropska komisija in Svet ministrov.
 • Pričakujejo naslednje delovne izkušnje:
  • izkušnje s področja mladinskega dela;
  • izkušnje z delom na področju vodenja različnih projektov (od prijav do poročanja);
  • izkušnje z organizacijo dogodkov (npr. sestankov,  srečanj, posvetov, konferenc);
  • izkušnje z delom v mladinskih organizacijah in z neformalnim izobraževanjem ter poznavanje področja mladih.

Od kandidata pričakujejo:

 • visoko motiviranost;
 • sposobnost kreativnega razmišljanja in samoiniciativnega iskanja rešitev;
 • sposobnost ekipnega dela in vodenja različnih timov;
 • sposobnost upravljanja z več vzporednimi procesi;
 • odgovorno ravnanje z informacijami in osebnimi podatki;
 • dinamika dela se bo prilagajala potrebi projektov;
 • profesionalen odnos do dela in ekipe.

Opis vsebine del in nalog projektnega sodelavca:

 • Skrb za delovanje bazena trenerjev (npr. priprava razpisov za trenerje in udeležence, vodenje evidenc, delo v skladu z dokumentom Bazena trenerjev …);
 • Skrb za organizacijo aktivnosti (npr. neformalna izobraževanja, dogodki …);
 • Vodenje projektov (npr. priprava razpisne dokumentacije, izvedba, monitoring, poročanje …);
 • Izvajanje aktivnosti mladinskega dialoga;
 • Skrb za kakovost MSS aktivnosti in izobraževanj;
 • Urejanje baz podatkov;
 • Druge naloge v dogovoru z vodstvom.

Prijavo na razpis, ki mora vsebovati prijavo, motivacijsko pismo in življenjepis (priporočljivo v Europass obliki), pošljite najkasneje do nedelje,  18. oktobra 2020, na elektronski naslov prijave@mss.si ali priporočeno po pošti na naslov Mladinski svet Slovenije, Dunajska 5, 1000 Ljubljana (velja slovenski poštni žig – žigosano najkasneje na datum roka za prijavo) s pripisom na kuverti razpis: projektni sodelavec. Prijavi poleg obveznega motivacijskega pisma ter življenjepisa, izjava o nekaznovanosti, priložite tudi primere vašega dosedanjega dela na področju mladinskega dela. S prijavo na razpis odgovarjate, da so vsi navedeni podatki v povezavi s prijavo resnični.

Translate »