Mreža Forus išče svetovalca_ko, ki bi mreži pomagal_a pri kapitalizaciji svoje sheme sofinanciranja: z akcijskimi priporočili, vključno s poudarkom na stroškovno učinkovitost, in spremljanje in evalvacija s ciljem izboljšati in okrepiti prihodnje podobne sheme.

Mreža podpira svoje članice s tehnično in finančno podporo. Od leta 2018 je Forus razpisal 4 cikle razpisov za nacionalne projekte, preko katerih se financira 46 projektov. Vrednost projektov je povprečno 20.000 evrov, pri čemer je 80 % sredstev mreže Forus, preostalih 20 % pa sredstev članice.

Forus bo marca 2021 objavil peti razpis za projekte, ki se bodo izvajali v 12-mesečnem obdobju. Pred razpisom zato želijo pridobiti oceno učinkovitosti in vpliva sheme, stroškovne učinkovitosti, in priporočila vključiti v naslednji razpis, prav tako pa bo postavljen okvir za spremljanje in oceno projektov. Priporočila bodo mreži omogočila, da prilagodi in izboljša svoj sistem podeljevanja nepovratnih sredstev, in da izpolni potrebe ter pričakovanja članic. Okvir spremljanja in ocenjevanja bo vključen v Strategijo mreže Forus za spremljanje napredka.

Vsi pogoji so navedeni na povezavi.

Proračun: 23.000 eur (vključno z VAT).

Prijave sprejemajo najkasneje do 22. avgusta 2020.

Translate »