Ste ponudnik trajnostnih izdelkov? V Mestni občini Ljubljana želijo uporabljati in naročati izdelke, ki bodo v Ljubljani in tudi svetu prepoznana kot odlično in trajnostno slovensko oblikovanje. Izdelke, ki jih bo izbrala strokovna komisija, bodo povezali v katalog trajnostnih izdelkov in ga posredovali sodelavcem velike mestne družine v pomoč pri izbiri protokolarnih, prodajnih in promocijskih izdelkov.

Vse zainteresirane vabijo, da jim do torka, 13. novembra 2018, posredujete opis svojega že obstoječega trajnostnega izdelka (velja tudi prototip), ki pa mora biti v celoti izdelan v Sloveniji iz materiala, ki izvira iz Slovenije in ne vsebuje plastike.

V Mestni občini Ljubljana živi kar 97 % meščank in meščanov v naselju Ljubljana. Kljub temu, da so naši naravni viri tudi na globalni ravni vse bolj omejeni, zasebni in javni sektor še vedno naročata in uporabljata številne izdelke, ki niso trajnostni in po bolj ali manj kratkotrajni uporabi bremenijo naše okolje.

V Mestni občini Ljubljana so prepričani, da bo usmerjanje iz linearnega v krožno gospodarstvo v prihodnje pomembno vplivalo ne samo na proizvodnjo in gospodarstvo, ampak na celotno družbeno ureditev ter na spremembo naše miselnosti. Če se bomo naučili rabiti in porabiti manj, stvari uporabiti večkrat in še naprej sledili načelom delitvene ekonomije, bomo zmagovalci mi in naše okolje. Prav zato si želijo v prihodnje naročati in uporabljati čim bolj trajnostne izdelke.

Podrobneje

Translate »