Ministrstvo za javno upravo je objavilo javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA.  Rok za oddajo prijave na predmetni javni poziv je do vključno 4. junija 2019.

Predmet javnega poziva:

  • sofinanciranje finančnega prispevka za projekte tistih nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: NVO), ki so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih iz proračuna Evropske unije. To so programi, ki jih razpisujejo: Generalni direktorati Evropske komisije, Agencije Evropske komisije, EU parlament – npr. Ustvarjalna Evropa, LIFE, Obzorje 2020, Evropsko teritorialno sodelovanje in drugi (v nadaljnjem besedilu: razpisi EU) in
  • sofinanciranje finančnega prispevka za projekte tistih NVO, ki so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih s strani Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino (v nadaljnjem besedilu: Urad za finančni mehanizem), npr. programi EGP in Norveški sklad za regionalno sodelovanje, EGP in Norveški sklad za zaposlovanje mladih, Globalni sklad za dostojno delo in tristranski dialog ter drugi programi Urada za finančni mehanizem.

Upravičeni prijavitelji:

  • nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah in
  • vodilna ali partnerska organizacija v projektu, ki je bil izbran na enem izmed razpisov EU programa ali programa Urada za finančni mehanizem in
  • je bil projekt, za katerega zaproša finančni prispevek, izbran v okviru EU programa ali programa Urada za finančni mehanizem, ki določa odstotek finančnega prispevka ali pa je odstotek določen v  pogodbi prijavitelja projekta

Okvirna višina sredstev: 1.000.000,00 EUR

Informativna delavnica za prijavitelje bo 13. maja 2019, od 10h do 12h, na Ministrstvu za kulturo.

Več informacij in prijavni obrazci na voljo tukaj.

Vir: MJU

Translate »