Medvladni panel za podnebne spremembe (IPCC) je izdal zbirno poročilo, v katerem ocenjuje najnovejše znanstvene ugotovitve o podnebnih spremembah ter poudarja nujnost po ambicioznejšem ukrepanju. V poročilu med drugim potrjuje, da mora EU ostati vodilna v boju proti podnebnim spremembam ter nadaljevati prizadevanja za podnebno nevtralnostodpornost proti podnebnim spremembam in pospešitev prehoda na čisto energijo.

Komisija v odziv na dokaze iz poročila ponovno potrjuje, da namerava ostati v ospredju boja proti podnebnim spremembam, in sicer z napredkom v prizadevanjih, da bi EU postala podnebno nevtralna in odporna na podnebne spremembe, hkrati pa bi pospešila prehod na čisto energijo.  EU si s ciljem svežnja “Pripravljeni na 55” za zmanjšanje neto emisij za vsaj 55 % do leta 2030 odločno prizadeva doseči podnebno nevtralnost do leta 2050. Za soočanje s podnebnimi spremembami je prilagodila svoje politike in k sodelovanju pritegnila 300 evropskih regij in lokalnih organov.

Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_23_1809

Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt sofinancirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.

Translate »