Danes, 9. avgusta, po vsem svetu praznujemo mednarodni dan avtohtonih prebivalcev sveta.

Na ta dan je bilo leta 1982 ustanovno zasedanje delovne skupine za avtohtono prebivalstvo. Ministrstvo za ekonomske in socialne zadeve pri Združenih narodih (Department of Economic and Social Affairs – DESA) organizira virtualno obeležitev mednarodnega dneva. Vabljena so avtohtona ljudstva, države članice, subjekti ZN, civilna družba in javnost.

Virtualna slovesnost bo vključevala uvodni del s tradicionalnim obredom, ki mu bodo sledile vnaprej posnete izjave visokih uradnikov ZN in virtualna izjava predsednika Stalnega foruma za vprašanja avtohtonih prebivalcev. V interaktivnem dialogu bodo sodelovali vabljeni govorniki in moderator. Govorniki bodo delili svoje strokovno znanje in izkušnje iz svojih skupnosti avtohtonih ljudstev o vlogi mladih avtohtonih prebivalcev pri uveljavljanju samoodločbe v okviru podnebnih ukrepov in zelenega prehoda; mobilizaciji za pravičnost in medgeneracijskih povezavah.

Pravica narodov do samoodločbe zavzema pomembno mesto v mednarodnem pravu človekovih pravic in je kot temeljna pravica priznana v glavnih instrumentih (paktih) o človekovih pravicah, vključno z Ustanovno listino Združenih narodov. V Deklaraciji Združenih narodov o pravicah avtohtonih ljudstev (Deklaracija ZN) je navedeno, da imajo avtohtona ljudstva pravico do samoodločbe (3. člen), pri uresničevanju te pravice pa imajo pravico do svobodnega uresničevanja svojega gospodarskega, socialnega in kulturnega razvoja. Samoodločba je temeljnega pomena in jo je treba obravnavati skupaj s členoma 1 in 2 Deklaracije ZN, saj za avtohtona ljudstva velja mednarodno pravo človekovih pravic in so kot ljudstva enaka vsem drugim ljudstvom. Ti trije členi Deklaracije ZN potrjujejo, da imajo avtohtona ljudstva, vključno z otroki in mladimi, pravico do sprejemanja lastnih odločitev ter njihovega smiselnega in njim primernega kulturnega izvajanja. Z drugimi besedami, avtohtona ljudstva imajo enako pravico do samoupravljanja, enako kot vsa druga ljudstva. Mladi avtohtoni prebivalci imajo aktivno vlogo pri uveljavljanju pravice do samoodločbe, saj je njihova prihodnost odvisna od odločitev, ki se sprejemajo danes. Mladi avtohtoni prebivalci na primer delujejo kot nosilci sprememb na čelu nekaterih najbolj perečih kriz, s katerimi se danes sooča človeštvo.

Več na spletni strani UN DESA.

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

TLG II logotip SLOGA, TLG II, MRS

 

Translate »