V Ljubljani poteka Mednarodna poletna šola politične ekologije 2018, ki jo organizirajo Focus, društvo za sonaraven razvoj, Inštitut za ekologijo, Študentsko društvo Iskra, Fakulteta za družbene vede in drugi partnerji. Petdnevni dogodek bo ponudil predavanja, pogovore in okrogle mize z odličnimi in svetovno uveljavljenimi govorci, na katerih bomo odpirali pereče okoljske in družbene problema današnjega časa, kot so okoljski konflikti in okoljska pravičnost, pomen okoljske civilne družbe, kritične refleksije obstoječega sistema ter drugačni koncepti razvoja družbe.

Mednarodna poletna šola bo potekala od 3. do 7. septembra na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Udeležencem ponuja priložnost za pridobivanje novih znanj s področja politične ekologije, omogoča vstop v novejšo svetovno znanstveno in strokovno produkcijo, obenem pa odpira odlično možnost za povezovanje domačih in tujih akterjev na tem področju.

Na poletni šoli gostijo celo vrsto odličnih in svetovno uveljavljenih govorcev, od političnih ekologov, socialnih ekologov in filozofov do praktikov. Več kot deset se jih bo zvrstilo na predavanjih in diskusijah v naslednjih štirih dneh, medtem ko bomo poletno šolo sklenili v petek z okoljskim seminarjem, na katerem bodo študentje Univerze v Ljubljani predstavljali magistrske naloge z okoljsko tematiko.

Na celotedenski dogodek se je prijavilo več kot 180 udeležencev iz Slovenije in tujine. Gre za raznoliko skupino, ki med drugim vključuje študente, civilno družbo, uradnike, predstavnike podjetij in drugih inštitucij. Visoko število prijavljenih kaže na dejstvo, da obstaja velika potreba po znanju politične ekologije in drugih družboslovnih disciplin, ki bi ga morali v večji meri ustvarjati tudi na naših univerzah.

Profesor politične ekologije na ljubljanski Fakulteti za družbene vede in eden od soorganizatorjev poletne šole, dr. Andrej A. Lukšič, pravi: »Prva poletna šola na temo politične ekologije pri nas je odgovor na ugotovljeno nepovezanost in pomanjkanje poglobljenega znanja o okolju v slovenskem intelektualnem prostoru. To še posebej velja za družboslovno in humanistično področje, ki ne premoreta kaj več kot le nekaj izbirnih predmetov na dodiplomskem in podiplomskem študiju

Dr. Tomislav Tkalec iz Focusa, društva za sonaraven razvoj, in eden izmed soorganizatorjev poletne šole, poudarja: »V Sloveniji pogosto ne znamo reševati okoljskih problemov, tako na državni kot na lokalnih ravneh, čeprav so nekateri od problemov enostavno rešljivi.« Tkalec k temu dodaja: »Manjka nam predvsem povezava med družboslovnimi in okoljskimi znanji, zato ne znamo celostno nasloviti okoljske problematike in razmišljati o razvoju celostno. Ne znamo voditi deležniški dialog in preko argumentiranih razprav priti do ustreznih rešitev, ki bi bile v korist vseh.«

Ugledna gostja, dr. Ariel Salleh, sociologinja iz Avstralije, ki se med drugim osredotoča na ekofeminizem poudarja: »Z okoljsko problematiko se sedaj ukvarjamo že več kot štiri desetletja. Zaradi želje po nenehni rasti in razvoju postajajo okoljski problemi vedno bolj trdovratni. Ob podpori poglobljenih znanstvenih analiz jih razumemo bolj kod kadarkoli prej, vendar se še vedno nič ne spremeni. Zato so ti dogodki izrednega pomena, saj je čas za drugačen način razmišljanja

Na poletni šoli bo predaval tudi nekdanji univerzitetni profesor, pisatelj in soustanovitelj Inštituta za socialno ekologijo dr. Dan Chodorkoff. Njegova dela in akademske raziskave se ukvarjajo predvsem z integracijo alternativnih tehnologij, kot so sončna energija, vetrna energija in skupnostni vrtovi, v prizadevanja za razvoj socialnih gibanj, vprašanj okoljske pravičnosti in socialne ekologije. »Zelo se veselim svojega sodelovanje na poletni šoli v času, ko je bolj kod kadarkoli prej pomembno, da pravilno naslovimo okoljske probleme in najdemo rešitve za okoljsko krizo s katero se soočamo

Translate »