Evropska komisija je objavila prvi pregled enakosti spolov (Regional Gender Equality Monitor of the EU) po regijah v EU, ki omogoča natančen vpogled, v katerih regijah so ženske najbolj uspešne in v katerih se soočajo z največ težavami. Poročilo predstavlja ta prelomen pregled t. i. steklenega stropa, s katerim se soočajo ženske v regijah EU.

Stekleni strop so umetni zadržki in nevidne ovire, ki ženskam preprečujejo dostop do najvišjih položajev odločanja in vodenja v dani organizaciji, na javnem, zasebnem ali katerem koli področju. Izraz „stekleni“ se uporablja zato, ker te ovire niso očitno vidne in so navadno povezane z ohranjanjem obstoječega stanja v nasprotju s transparentnimi in enakimi možnostmi za napredovanje tako za moške kot za ženske.

Dokument temelji na dveh posebej razvitih kazalnikih. S »kazalnikom uspešnosti žensk« je mogoče ugotoviti, v katerih regijah so ženske bolj uspešne, s »kazalnikom prikrajšanosti žensk« pa, v katerih regijah so v primerjavi z moškimi prikrajšane.

Iz dokumenta je razvidno, da lahko v povprečju ženske v razvitih regijah dosežejo več in so tam v manjši meri prikrajšane, medtem ko se ženske v manj razvitih regijah soočajo z velikimi izzivi. Prav tako pregled kaže, da so v okviru držav ženske najbolj uspešne v regijah glavnih mest.

Na splošno imajo regije z nižjim kazalnikom uspešnosti žensk tudi nižji bruto domači proizvod na prebivalca, tiste z večjo uspešnostjo žensk pa večjo raven človekovega razvoja. Kakovost upravljanja je večja v regijah, kjer so ženske bolj uspešne.

Sestava kazalnikov

Kazalnik uspešnosti žensk (Female Achievement Index) za EU in Slovenijo

Kazalnik prikrajšanosti žensk (Female Disadvantage Index) za EU in Slovenijo

Regije EU lahko razvrstimo v štiri skupine glede na to, ali dosegajo višje ali manjše povprečje EU glede na dosežke in prikrajšanost žensk:

  • Najvišja stopnja dosežkov in podpovprečna stopnja prikrajšanosti sta najboljša kombinacija in na srečo skoraj polovica prebivalstva EU živi v takšni regiji. Večina regij v severozahodnih državah članicah in Španiji spada v to kategorijo.
  • Druga najboljša kombinacija je visoka uspešnost in velika stopnja prikrajšanosti. To pomeni, da čeprav ženske v teh regijah dosegajo veliko, moški še več. To skupino najdemo na Češkem, v Sloveniji in nekaterih severozahodnih regijah, vendar ni tako pogosta, saj v tej vrsti regij živi le 11 % prebivalstva EU.
  • Tretja najboljša kombinacija je nizka uspešnost in nizka stopnja prikrajšanosti. V teh regijah so dosežki žensk pod povprečjem. Vendar ta nizek dosežek ni posledica prikrajšanosti, ampak bolj zaradi splošne nizke uspešnosti. Ta skupina je relativno majhna in jo sestavlja le 13 regij: po tri v Belgiji in Bolgariji; po dve na Hrvaškem in v Litvi; in po ena v Latviji, na Poljskem in Portugalskem. V teh 13 regijah živi le 4 % prebivalstva EU.
  • Najmanj ugodna kombinacija je nizka stopnja uspešnosti in visoka stopnja prikrajšanosti. To pomeni, da ženske ne morejo doseči veliko in so v velikem slabšem položaju v primerjavi z moškimi v regiji, ki prav tako ne delujejo tako dobro. To je precej razširjeno, saj 36 % prebivalstva EU živi v teh regijah, večinoma v vzhodnih in južnih državah članicah.

Kazalnika dosežkov in prikrajšanosti žensk v Sloveniji po regijah

Poleg delovnega dokumenta, osnovnih podatkov in interaktivnih orodij so rezultati na voljo tudi na strani z interaktivnimi podatki.

Dodatne informacije

Pripravila: Patricija Virtič
Grafične ponazoritve podatkov in naslovna grafika: EU

Translate »