Svetovni dan voda, ki ga vsako leto obeležujemo 22. marca, poudarja pomen vode in zavedanja, da 2,2 milijarde ljudi nima dostope do pitne vode. Tema letošnjega svetovnega dneva voda je posvečen podnebnim spremembam in temu, kako je oboje povezano.

Podnebne spremembe direktno vplivajo na spremenljivost vodnega kroga, ki se povečuje. Posledično se srečujemo z bolj pogostimi izrednimi vremenskimi pojavi, zmanjšala se je razpoložljivost vodnih virov, vprašljiva je kakovost vode, trajnostni razvoj in biotska raznovrstnost sta ogrožena.

Če želimo prihodnost, ki bo trajnostna, moramo spremeniti svoj odnos do vode, saj se z vodo lahko borimo proti podnebnim spremembam:

  • mokrišča vsrkavajo ogljikov dioksid iz zraka;
  • rastlinstvo ščiti proti poplavam in eroziji;
  • deževnica se lahko zbira za sušna obdobja;
  • odpadna voda se lahko ponovno uporabi.

Več si preberite na spletni strani worldwaterday.org.

Translate »