HomeZdruženi narodi izdali globalno opozorilo za boj proti hudim peščenim in prašnim nevihtam.

Generalna skupščina Združenih narodov je 8. junija 2023 sprejela resolucijo, s katero je 12. julij določila za Mednarodni dan boja proti peščenim in prašnim viharjem, katerega namen je povečati svetovno ozaveščenost o vse večjih zdravstvenih in okoljskih izzivih, ki jih povzročajo ti viharji.

S tem želijo Združeni narodi opozoriti na nujnost te okoljske krize, ki jo v veliki meri povzročajo podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, dezertifikacija, degradacija tal in suša.

Močne peščene in prašne nevihte so vse pogostejše, strokovnjaki ZN za podnebje pa jih pripisujejo vzrokom, ki jih povzroča človek, kot so podnebne spremembe in netrajnostne kmetijske prakse.

Trajnostni razvojni cilji ogrožajo okolje, kmetijstvo, zdravje ljudi in prometno infrastrukturo, kar lahko oteži prizadevanja za doseganje mednarodno dogovorjenih ciljev trajnostnega razvoja ZN, zlasti v Afriki in na Bližnjem vzhodu, kjer je dezertifikacija najpogostejša.

Velika količina trdnih delcev v ozračju lahko povzroči tudi motnje srca, draženje oči in kože ter lažje širjenje bolezni dihal, kot je meningitis. Učinki peščenih in prašnih neviht na kmetijstvo dodatno ogrožajo prehransko varnost prebivalstva, ki se že tako spopada s hudo dezertifikacijo in sušo.

Več o tem na spletni strani Združenih narodov, UN News.

Projekt Trajnostno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

TLG II logotip SLOGA, TLG II, MRS

Translate »