Dansko podjetje Lego je ob mednarodnem dnevu deklic napovedalo, da njihove igrače ne bodo več »za deklice« in »za dečke«. Prizadevali si bodo k uporabi njihovih igrač enakovredno spodbujati oba spola. Odločitev je spodbudila raziskava, da spolni stereotipi še vedno močno vplivajo na dečke, deklice in njihove starše.

Lego je napovedal, da bo iz svojih igrač umaknil spolno zaznamovanost in stereotipnost. Na njihovi spletni trgovini je tako že onemogočeno iskanje igrač glede na spol.

Lego je najel neprofitno organizacijo oziroma inštitut za enakost spolov v medijih Geene Davis, da bi jim svetoval, kako se ogniti spolni pristranskosti in škodljivim stereotipom. Inštitut je opravil raziskavo med skoraj 7000 starši in otroki, starimi od 6 do 14 let, iz Kitajske, Češke, Japonske, Poljske, Rusije, Združenega kraljestva in ZDA. Izsledki raziskave so pokazali številne spolno zaznamovane stereotipe.

Vzorci moškega obnašanja so v družbi bolj cenjeni, in dokler družba ne bo prepoznala, da so obnašanje in dejavnosti, ki jih stereotipno pripisujemo ženskam, enako pomembni, se razmere ne bodo spremenile.

Lego še sporoča, da je njihova naloga zdaj z igračami tako pri dečkih kot deklicah spodbujati nego in skrb, prostorsko zavedanje, ustvarjalno sklepanje in reševanje težav.

Več o raziskavi

Pripravila: PV
Foto: Canva

Preberite:

Najboljše novice iz sveta 2021

Obiščite spletno podstran Najboljših novic iz sveta 2021

Pretekle tri izdaje:


Najboljše novice iz sveta 2021 so del projekta Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – projekt predsedovanja EU 2020–2022, ki ga sofinancirajo Ministrstvo RS za javno upravo, Ministrstvo RS za zunanje zadeve in Evropska unija. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Vlade Republike Slovenije in/ali EU.

Translate »