Pariški mirovni forum (Paris Peace Forum) je mednarodni dogodek na področju globalnega upravljanja. Šesti forum bo potekal 10. in 11. novembra v palači Brongniart v Parizu, na njem pa se bodo zbrali ključni akterji svetovnega upravljanja, ki bodo znova iskali učinkovite skupne rešitve za največje izzive našega časa.

V svetu vse večje polarizacije in tekmovalnosti je nujno, da mednarodna skupnost najde skupne rešitve za skupne izzive. V tem kontekstu se bo 6. Pariški mirovni forum osredotočil na načine iskanja skupnih točk.

Spodbujanje dialoga, oblikovanje koalicij usmerjenih v ukrepanje in določanje norm je način za zagotavljanje učinkovitih odzivov na nujne izzive našega časa. S predstavitvijo nadnacionalnih rešitev, projektov in pobud bo forum osvetlil izjemne deležnike z vsega sveta, katerih dejanja in zaveze spreminjajo naš planet.

Forum gostuje voditelje/ice držav, mednarodnih organizacij in akterjev civilne družbe iz zasebnega in javnega sektorja iz celega sveta. Letos bo poseben poudarek na naslednjih štirih temah:

  • Varovanje planeta in ljudi;
  • Zagotavljanje zaupanja in varnosti v digitalnem svetu;
  • Odpravljanje neenakosti in pospeševanje ciljev trajnostnega razvoja;
  • Ustvarjanje miru in gradnja varnejšega sveta.

Več na: Paris Peace Forum.

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

TLG II logotip SLOGA, TLG II, MRS

Translate »