Poročilo ZN o svetovnih gospodarskih razmerah in obetih za leto 2024 napoveduje upočasnitev svetovne gospodarske rasti, in sicer z 2,7 % leta 2023 na 2,4 % leta 2024.

Poročilo navaja izzive, kot so še vedno visoke obrestne mere, zaostrovanje konfliktov, počasna mednarodna trgovina in vse pogostejše podnebne nesreče. Poudarja potrebo po znatnih naložbah za oživitev rasti, boj proti podnebnim spremembam in uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja. Analiza zajema inflacijo, regionalne razlike, trge dela, globalne naložbe, mednarodno trgovino in vpliv podnebnih sprememb.

ZN poziva k nujnemu svetovnemu sodelovanju pri reševanju teh izzivov, zlasti na področju podnebnih ukrepov, financiranja trajnostnega razvoja in upravljanja vzdržnosti dolga za države z nizkimi in srednjimi dohodki.

Več na spletni strani UN News

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

Translate »