V sredo, 13. 12. 2023, je SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč v sklopu projekta Trajnostno.Lokalno.Globalno II v Mestni knjižnici Kranj odprla že peto (od šestih) potujočo razstavo “Zgodbe pozitivnih sprememb” in ob njej organizirala tudi okroglo mizo na temo migracij.

Gosti okrogle mize so bili mag. Faila Pašić, častna ambasadorka medkulturnega dialoga MAMD, Nada Šmid, ravnateljica Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole Kranj in Albin Keuc, Direktorat za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve.

Tokrat smo v publiki gostili dijake srednje šole. Med gosti in dijaki je prišlo do zanimive izmenjave mnenj.

Faila Pašić je dijakom približala pogled z druge strani. S svojimi bogatimi izkušnjami, ki jih je pridobila pri delu z begunci in migranti je dijakom odgovarjala tudi na neprijetna vprašanja nasilja migrantov do žensk v Sloveniji. Povedala je, da je bistveno razumeti iz kakšnih kultur prihajajo migranti in kaj so njihove vrednote ter kako dojemajo našo kulturo in naše vrednote. Meni pa, da bi jih morala država (njeni organi) že takoj na začetku njihovega bivanja v Sloveniji seznaniti z zakoni, pravili in kulturnimi običaji ter pričakovanji države, kamor so prišli. Potrebno jih je seznaniti z njihovimi odgovornostmi in dolžnostmi do države, kamor so prišli in ne zgolj z njihovimi pravicami. Tu je potrebno narediti velikanske premike v glavah migrantov, kaj v Sloveniji in Evropi razumemo kot svobodno življenje, kaj je tu dovoljeno in kaj ne.

Nada Šmid je izpostavila problem prehodnih dijaških migrantov, ki se nimajo namena naučiti se slovenskega jezika oz. karkoli drugega po učnem načrtu, saj njihove družine nimajo interesa ostati v Sloveniji. Za njih je to le prehodna postaja za Evropo, prostor, kjer dobijo vse potrebne dokumente za delo v Evropski uniji. Takšen odbojen odnos učencev migrantov in njihovih staršev onemogoča normalno  poučevanje. Vse večji problem je, da se ljudje iz drugih držav zbirajo v večje zaprte povezane skupnosti, kjer imajo svoja pravila in se nikakor kulturno ne kako drugače ne prilagajo državi kamor so prišli. Več otrok tujcev v razredu kot pa slovensko govorečih, ki so popolnoma nezainteresirani za učenje in sodelovanje pri pouku, ki se zabavajo po svoje, katerih starši ne hodijo v šoli in se ne zanimajo za početje njihovih otrok, povzroča nestrpnost in sovraštvo med otroki, ki lahko vodi tudi v nasilje. Tu vidimo negativen vpliv brutalnih ekonomskih migracij na življenje otrok.

Albina Keuca smo povprašali o državni vlogi pri razvojni pomoči državam migracij. V odgovoru je Keuc povedal, da država s podpiranjem nevladnih organizacij pri izvajanju projektov, ki so predstavljeni tudi v potujoči razstavi, želi predvsem pomagati državam, da se lahko ljudje doma izobražujejo in bolje živijo ter jim ne bi bilo treba zaradi ekonomskih težav odhajati od doma. Žal pa so ekonomske težave držav vedno bolj posledica tudi podnebnih sprememb. Boj za vodo, posledično za pridelavo hrane, za življenje. Vse to vodi v nestrpnost, nasilje in vojno, kar pa požene ljudi v beg in iskanje boljšega življenja. Vklopi se preživitveni nagon.

Okroglo mizo smo zaključili s skupnim strinjanjem, da svoboda kogarkoli še ne pomeni samovoljo. Da svoboda še ne pomeni dovoljenje za teptanje drugega. Potrebno je spoštovanje kultur in prilagajanje vseh ter stremljenje k spoštljivem, mirnem sobivanju. Vsekakor pa morajo pravila veljati za vse enako.

Avtor: Nataša Novak

              

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

Translate »