Združeni narodi so se, skupaj z voditelji Velike Britanije in Italije, odločili, da bo naslednja konferenca o podnebnih spremembah potekala leta 2021 in ne novembra 2020.

Odločitev je posledica pandemije COVID-19, saj konferenca privabi več kot 20.000 predstavnikov vladnih, mednarodnih in nevladnih organizacij, podjetij in medijev s celega sveta.

Med točkami, ki so bile  predvidene za dnevni red, so vprašanja, ki jih konferenca o podnebnih spremembah ni razrešila decembra 2019. Ta vprašanja vključujejo smernice za člen 6 (tržni in netržni mehanizmi), skupne časovne okvire, dolgoročno financiranje, vprašanja transparentnosti Pariškega sporazuma, poročilo odbora za prilaganje in poročilo posvetovalne kupine strokovnjakov. Pričakovano je bilo, da bodo pomožni organi UNFCCC nadaljevali razpravo o teh vprašanjih na svojih sestankih junija 2020 v Bonnu v Nemčiji; ti sestanki so bili prestavljeni na oktober 2020.

Še vedno se pričakuje, da bo COP 26 potekal v Glasgowu v Veliki Britaniji, ki ga bo gostilo Združeno kraljestvo v partnerstvu z Italijo. Istočasno pa je bil tudi preložen dogodek pred COP, »Mladi za podnebje«, ki naj bi potekal v Italiji.

Izjava Združenih narodov

Translate »