Kakovostne raziskave so ključnega pomena za zagovorništvo in načrtovanje razvojnih projektov. Toda raziskovanje ne more doseči visoke kvalitete, če ostaja slepo za spol. Oxfam je zato objavil nove smernice za vnašanje perspektive spola v načrtovanje raziskav »Integrating Gender in Research Planning«, ki pomagajo odkriti, kako pri načrtovanju raziskave uporabiti perspektivo spola bolj eksplicitno in so v pomoč tudi raziskovalkam_cem, ki nimajo veliko znanja s področja spola.

Smernice temeljijo na petih kategorijah na spektru od »za spol slepo« do »za spol transformativno« (taka raziskava preiskuje, analizira in je zgrajena na dokazih zato da bi dolgoročno vplivala na strukturne spremembe v spolno pogojenih razmerjih moči in normah, vlogah ter neenakostih). Vsaka stopnja ima določene kriterije, ki pomagajo identificirati, v kakšni meri je perspektiva spola integrirana v raziskavo in kaj je potrebno za napredovanje na naslednjo stopnjo.

Vsaka raziskava bi morala stremeti k cilju, da bo »za spol transformativna«, vendar so možnosti za integriranje perspektive spola v katerikoli raziskovalni proces odvisne od številnih spremenljivk. Doseči za spol transformativno raziskovanje je torej dolgoročen proces.

In kako so videti končni rezultati tega procesa? Raziskovanje, ki bo za spol transformativno temelji na feminističnih načelih. V praksi to pomeni, da morajo take raziskave:

  • stremeti k eksplicitnemu preseganju predsodkov in pristranskosti na podlagi spola in socialnih neenakosti,
  • prepoznavati in raziskovati sistemske vzroke za te neenakosti, vključno s socialnimi normami in neenakimi razmerji moči,
  • zagotavljati možnost, da se slišijo glasovi marginaliziranih žensk in manjšin ter z njimi delati kot agentkami_i sprememb,
  • uporabljati intersekcionalne (medpresečne) in kontekstualizirane pristope,
  • uporabljati kolaborativne in participatorne pristope in razumeti, da je raziskovanje samo lahko dejanje moči med raziskovalcem_ko in udeleženkami_ci.

V raziskavi, ki je za spol transformativna so ta načela prisotna na vseh ravneh raziskovalnega procesa: od koncepta, oblikovanja in zibranja podatkov, do analiziranja in kritičnega pogleda na vplivanje na izsledke.

Oxfam navaja nekaj primerov, kakšno moč ima za spol transformativno raziskovanje:

Večja vidnost vrednosti dela žensk: feministične ekonomistke so več desetletij delale na razkrivanju skritih neenakosti in nepravičnsoti. Razvile so inovativne analitične okvire in metodologije, ki omogočajo večjo vidnost ekonomskega doprinosa dela, ki ga opravljajo ženske, neenakosti spolov v gospodinjstvih ter vpliva politik v povezavi s spolom. Razumeti te neenakosti je pomagalo spreminjati globalno razumevanje ekonomije in kaj razumemo kot delo, in kako ga vrednostimo. Neplačano skrbstveno delo je zdaj tudi del agende globalnega razvoja skozi cilje trajnostnega razvoja (5.4).

Dokumentiranje in boj proti neenakostim: Oxfam kot primer navaja dela, ki dokumentirajo neenakosti, gradijo gibanja in zahtevajo spremembe, kot so denimo raziskave Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD), ki so vplivale na to, da so se ženske v indijski zvezni državi Bihar organizirale za spreminjanje družbenih norm, ki promovirajo spolno-pogojeno nasilje; delavke v oblačilni industriji v Myanmaru so lobirale pri lastnikih tovarn in vladi za dostojno plačilo; in da so v Nepalu ženske s podeželja začele gibanje za pravico do zemlje.

Naslavljanje škodljivih spolnih norm: Raziskave na temo družbenih norm v državah Latinske Amerike, na Šrilanki, v Tuniziji in Nigeriji so bile osnova za kampanjo »Enough!«, ki so jo skupaj vodile feministične organizacije in organizaicje za pravice žensk, lokalni partnerji in mladi skupaj z Oxfamom. Kampanja se osredotoča na transformiranje sistema vrednost in spolnih norma, ki so razlog za številne razilčne oblike nasilja nad ženskami in deklicami.

Več informacij in seznam drugih virov in smernic za raziskovanje, smernice Integrating Gender in Research Planning so za prenos na voljo tukaj.

Vir: Oxfam

Preberite celotne Najboljše novice iz sveta na temo enakosti spolov ali pobrskajte po dodatnih vsebinah na spletni strani.


Aktivnosti Najboljših novic iz sveta potekajo v sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

WBN SRD TLG SLOGA MRS logo skupen

Translate »