Mreža za družbeno odgovornost Slovenije in Slovenska karitas skupaj s platformo SLOGA in partnerji vabita na  spletno posvetovanje neprofitnih organizacij o vključevanju zasebnega sektorja v mednarodno razvojno sodelovanje (MRS) in humanitarno pomoč (MHP) kot uvodnega dogodka v procesu priprave predloga Etičnega kodeksa  ravnanja za podjetja v MRS in MHP.

Posvetovanje bo potekalo 27. januarja in je zastavljeno kot nadaljevanje dogodka 20. januarja, na katerem se bo predstavilo vlogo in pomen zasebnega sektorja pri trajnostnem razvoju na lokalni in mednarodni ravni vsem zainteresiranim akterjem zasebnega, neprofitnega in javnega sektorja ter socialne ekonomije. 

V luči vedno bolj prisotnega vključevanja zasebnega sektorja v prizadevanja za doseganje ciljev trajnostnega razvoja  tudi v sklopu nacionalnih in mednarodnih razpisov, je pomembno, da naslovimo, kako želimo, da zasebni sektor pri speva. Namen dogodka je identifikacija stališč neprofitnih akterjev o vlogi zasebnega sektorja v MRS in MHP ter priporočil za družbeno odgovorno vključevanje zasebnega sektorja, ki bodo oporna točka za pripravo osnutka predloga  Etičnega kodeksa ravnanja za podjetja v MRS in MHP. Nadaljnji postopek priprave predloga Etičnega kodeksa vodijo  partnerji v sklopu strateškega partnerstva »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na  področju mednarodne humanitarne pomoči«. Vabljene članice platforme SLOGA ter druge nevladne organizacije, organizacije civilne družbe in socialna podjetja, ki delujejo na ali se zanimajo za področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči. 

Kdaj? 27. januar 2022 (10:00 – 12:45) 

Kje? Preko spletne platforme Zoom (povezavo prejmete po prijavi) 

Prijava TU

Program dogodka: 

10:00 – 10:10  Uvodni pozdravi 

Albin Keuc, platforma SLOGA in Darko Ferčej, E-zavod

10:10 – 10:20  Predstavitev postopka priprave predloga Etičnega kodeksa ravnanja za  podjetja v MRS in MHP, Jana Lampe, Slovenska karitas
10:20 – 10:35  Predstavitev udeležencev in njihovih izkušenj z zasebnim sektorjem Moderira: Maruša Babnik, Ekvilib Inštitut
10:35 – 11:20  Stališča civilne družbe o vključevanju zasebnega sektorja v prizadevanju za trajnostni  razvoj  

Pregled stališč platforme SLOGA, Marjan Huč 

Razpravo z udeleženci moderira: Lucija Glavič, Mreža za družbeno odgovornost Slovenije

11:20 – 11:50  Odmor
11:50 – 12:35  Posvetovanje o usmeritvah za zasebni sektor v MRS in MHP 

Identifikacija ključnih področij Etičnega kodeksa 

Razpravo z udeleženci moderira: platforma SLOGA

12:35 – 12:45  Zaključne misli in naslednji koraki

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na marusa@ekvilib.org in jana.lampe@karitas.si.


Dogodek bo  potekal v okviru projekta »CE Responsible, sustainable model to support social entrepreneurship«, katerega nosilec je v Sloveniji E-zavod in partner Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, in v okviru projekta »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga izvajata Platforma SLOGA in Slovenska karitas v sklopu strateškega partnerstva na področju humanitarne pomoči. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Mnenja izražena v objavi predstavljajo mnenja avtorja in ne predstavljajo uradnih stališč Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve.

 

Translate »