Slovenska karitas in Mreža za družbeno odgovornost Slovenije vabita na spletni dogodek, ki se bo osredotočil na vlogo in pomen zasebnega sektorja pri trajnostnem razvoju in doseganju razvojnih ciljev na lokalni in mednarodni ravni. Poleg priložnosti za aktivno vključevanje zasebnega sektorja v prizadevanja mednarodne humanitarne pomoči in razvojnega sodelovanja Slovenije bo dogodek naslovil tudi vprašanje financiranja in razvoja družbeno odgovornih pobud.

Kdaj? 20. januarja 2022 (od 10:00 do 14:00)

Kje? Preko spletne platforme Zoom (povezavo prejmete po prijavi).

Prijava:  https://www.1ka.si/a/d1fe46fe

Program dogodka sestavljata dva panela:

Vprašanje financiranja družbeno odgovornega podjetništva in trajnostnih iniciativ

Panel se bo osredotočil na vprašanja in priložnosti družbeno odgovornega investiranja, sodelovanja med podjetji in neprofitni organizacijami in socialnimi podjetji z namenom razvoja storitev in produktov, ki podpirajo trajnostni razvoj.

Podjetja prek mednarodne pomoči do uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja

Panel bo namenjen predstavitvi pomena in možnosti za vključevanje slovenskih podjetij v sodelovanju s slovenskimi nevladnimi organizacijam v mednarodno humanitarno pomoč in razvojno sodelovanje ter z njimi povezano uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja. Predstavljeni bodo primeri dobrih praks z Zahodnega Balkana in drugih delov sveta. Ob tem bo poudarjeno, kakšne koristi imajo lahko od takšnega sodelovanja vsi vključeni akterji, predvsem pa podjetja, ki z vključevanjem v mednarodno pomoč lahko izražajo tudi svojo družbeno odgovornost.

Program:

Vprašanje financiranja družbeno odgovornega podjetništva in trajnostnih iniciativ Moderira: Lucija Glavič, Mreža za družbeno odgovornost Slovenije
10:00 – 10:05 Uvodni pozdravi Lucija Glavič, Mreža za družbeno odgovornost Slovenije

Darko Ferčej, E-Zavod
Jana Lampe, Slovenska karitas

10:05 – 10:20 Trajnostni razvoj (Cilji trajnostnega razvoja) in pomen družbene odgovornosti podjetij kot celostnega vidika organizacije.  Albin Keuc, platforma SLOGA
10:20 – 10:50 Predstavitev prakse sodelovanja med podjetji in neprofitnimi partnerji na lokalni in globalni ravni.  Primera dobrega sodelovanja iz nagrade Družbeno odgovorne sinergije
10:50 – 11:30 Predstavitev in pogovor o družbeno odgovornem investiranju in ESG (upravnih, okoljskih in družbenih) kriterijih ter priložnosti za podjetja in organizacije.  doc. dr. Aleš Pustovrh, Investitor in soustanovitelj Naložbenega sklada tveganega kapitala Fil Rouge Capital (FRC) Darja Virjent, mednarodna ESG certificirana izvajalka in strokovnjakinja za trajnost pri Edutrain.me
11:30 – 11:45 Vprašanja udeležencev
11:45 – 12:30 Odmor
Podjetja prek mednarodne pomoči do uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja Moderira: Maruša Babnik, Ekvilib Inštitut
12:30 – 12:40 Uvodni nagovor
Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas
12:40 – 12:50 Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč Republike Slovenije ter vključevanje zasebnega sektorja,  predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije (tbc)
12:50 – 13:40 Sodelovanja v praksi: NVO in podjetja v mednarodni humanitarni pomoči in razvojnem sodelovanju.  predstavitvi: Jana Lampe, Slovenska karitas in Darja Sekula Krstič, Forum FER; pogovor s predstavniki podjetij (tbc)
13:40 – 14:00 Razprava in zaključek: Deljenje izkušenj in mnenj udeležencev

Za dodatne informacije smo vam na voljo na jana.lampe@karitas.si in lucija@ekvilib.org.


Dogodek bo  potekal v okviru projekta »CE Responsible, sustainable model to support social entrepreneurship«, katerega nosilec je v Sloveniji E-zavod in partner Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, in v okviru projekta »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga izvajata Platforma SLOGA in Slovenska karitas v sklopu strateškega partnerstva na področju humanitarne pomoči. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Mnenja izražena v objavi predstavljajo mnenja avtorja in ne predstavljajo uradnih stališč Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve.

 

Translate »