Skupina raziskovalcev Univerze v Bologni, partnerici projekta Climate of Change, ki ga v Sloveniji izvaja platforma SLOGA, je maja 2021 obiskala Senegal na študijskem obisku. Vprašanje »Kaj so za vas podnebne spremembe?« so zastavili posameznicam in posameznikom, ki so sodelovali v študijski raziskavi v okviru projekta.

Odgovori niso preprosti in kažejo kompleksnost: podnebne spremembe se, za njih, prepletajo s političnimi, gospodarskimi in kulturnimi dejavniki, ki poglabljajo posledice podnebnih sprememb v njihovem vsakdanjem življenju.

Zakaj Senegal?

Projekt Climate of Change se je odločil za Senegal zaradi svoje okoljske občutljivosti: sooča se z dvigom morske gladine, zasoljevanjem tal, nevihtami, izčrpavanjem staležev rib in biotske raznovrstnosti. Približno 52 odstotkov prebivalcev živi na obalnih območjih, večinoma skoncentriranem okoli Dakarja in drugih mestnih območij. Senegal močno ogroža erozija, ki je posledica tako naravnih procesov kot človeških dejanj. Na primer, mangrovi gozdovi so ščitili obalo, vendar so bili zaradi urbanizacije posekani, kar je poslabšalo situacijo. Hitra urbanizacija vodi tudi v večje probleme z odpadki. Kljub temu, da se država spopada s svojimi problemi, EU svoje odpadke odlaga v Senegalu.

V državi prevladujejo gospodarske dejavnosti, na primer kmetijstvo in ribolov, na katera podnebne spremembe močno vplivajo. Ribiška industrija je opustošena, saj se ribe zaradi spreminjajočih se tokov selijo drugam, onesnaževanje vode zmanjšuje biotsko raznovrstnost, predvsem pa je velik problem prilaščanje oceana.

Med obiskom so raziskovalci preučevali kako živijo ljudje v mestih Dakar in Saint Louis. Izvedli so kvalitativne raziskave, pol strukturirane intervjuje, fokusne skupine, itd. Beležili so, kako lokalno prebivalstvo doživlja podnebne spremembe in njihove posledice v svojem okolju.

Več (v angleškem jeziku) o obisku Senegala na projektni strani Climate of Change. Raziskovalki Elena Giacomelli in Sarah Walker razkrivata ugotovitve, fotografije in kakšni so sledeči koraki.

Pripravila: MS


Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt sofinancirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne odraža stališč Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.

Translate »