Zavod RS za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo za izvedbo usposabljanja na delovnem mestu v okviru programa Zmorem, ker znam v vrednosti 500.000,00 EUR. Predvidena je vključitev 322 brezposelnih oseb, ki so uspešno zaključile prvi sklop programa Zmorem, ker znam v usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije.
Javno povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 2. 9. 2016.

Na javnem povabilu lahko kandidira delodajalec, ki je pravna ali fizična oseba, vpisana v Poslovni register Slovenije, ter izpolnjuje druge pogoje javnega povabila. V usposabljanje na delovnem mestu se lahko vključijo brezposelne osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu in so predhodno uspešno zaključile program izpopolnjevanja in usposabljanja ali program priprav na potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK), ki so ga v okviru prvega sklopa programa Zmorem, ker znam izvedli Medpodjetniški izobraževalni centri in Ljudske univerze. Prednost pri vključevanju imajo osebe iz ciljne skupine, stare med 30 in 50 let, katerih obstoječa znanja oziroma delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve.

Več o razpisu.

Translate »