Generalni direktorat Evropske komisije za okolje je objavil javno naročilo, katerega namen je analizirati vplive, ki jih ima lahko prehod na bolj krožno gospodarstvo, gospodarno z viri, na trg dela.
Sklenjeno bo eno naročilo storitev v vrednosti 190 000 EUR brez DDV in s trajanjem 16 mesecev.

Več o razpisu

Translate »