Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) je objavila javno naročilo za izdelavo študije o vplivu interneta in družbenih medijev na sodelovanje mladih in delo mladih.

Študija bo osredotočena na socialno in državljansko vzgojo na področju dela mladih z upoštevanjem metod in orodij za neformalno učenje, ki lahko vodijo do razvoja ustreznih spretnosti in kompetentnosti. Predvsem bo proučila vpliv interneta, družbenih medijev in nove tehnologije ter analizirala nove, alternativne oblike sodelovanja mladih, ob novih načinih političnega ukrepanja in interakcije. Študija bo prav tako analizirala vprašanje soustvarjanja, odprtega oblikovanja politike in participativnih odnosov na področju politike mladih s posebnim poudarkom na „strukturiranem dialogu“ in razmislekom o tem, kako, kako jo narediti bolj inovativno in vključujočo.

Več o razpisu.

Translate »