Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike je objavil javno naročilo za zagotavljanje seminarjev, katerih splošni cilj je ozaveščanje in pospeševanje razširjanja informacij o zakonodaji EU o enakosti spolov med sodniki in pravniki v EU in v državah kandidatkah ter državah EGP/Efte, ki so se odločile za sodelovanje v programu za pravice, enakost in državljanstvo.
Kratkoročni cilji seminarjev so naslednji:
— ozaveščanje udeležencev ter razumevanje glavnih načel in konceptov zakonodaje EU o enakosti spolov,
— zagotavljanje vpogledov o glavni sodni praksi Sodišča Evropske unije,
— razprava o težavah, ki se lahko pojavijo pri interpretaciji posebnih določb v luči hipotetičnih in dejanskih primerov, z udeleženci.

Več o javnem naročilu

Translate »