Ministrstvo za javno upravo je 4. maja 2018 objavilo dolgo pričakovani Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Sofinancirani bodo projekti v katerikoli fazi razvoja ali izvedbe, ki bodo ustrezno identificirali in naslavljali potrebe v okolju z zagotavljanjem učinkovitih in kakovostnih storitev, ki bodo prispevale k zagotavljanju trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju. Ministrstvo bo v okviru izbranih projektov subvencioniralo:

SKLOP A:

  • trajnostno naravnana delovna mesta v nevladnih organizacijah;

SKLOP B:

  • trajnostno naravnana delovna mesta za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah.

Namen javnega razpisa je subvencioniranje predvidoma 100 trajnostno naravnanih delovnih mest za razvoj in profesionalizacijo nevladnega sektorja. V okviru javnega razpisa se predvideva subvencioniranje predvidoma 80 trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnih organizacijah za sklop A in subvencioniranje predvidoma 20 trajnostno naravnanih delovnih mest za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah za sklop B.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na povezavi.

Informativna delavnica bo v petek, 11. maja 2018 ob 11. uri v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.

Translate »