Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v petek, 7. 12., objavilo Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2019 (6036-224/2018). Razpis je odprt do 9. 1. 2019 (do 12.00).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošno izobraževalnih programov izobraževanja odraslih (v nadaljevanju programi) v šolskem letu 2018/19 in dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2019. Cilj javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in drugih ranljivih skupinah.

Vse o razpisu najdete tukaj.

Translate »