Predmet javnega razpisa v okviru ERA-NET iniciative SUMFOREST Reševanje izzivov trajnostnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdovi z boljšo koordinacijo raziskovalnega dela kot podpore političnemu odločanju  je financiranje slovenskih parterjev v mednarodnem raziskovalnem konzorciju, ki bo izbran v okviru skupnega mednarodnega razpisa SUMFOREST na temo prilagojenih režimov upravljanja z gozdovi, vključno z oceno tveganja zaradi potencialnih podnebnih sprememb za oblikovanje političnih odločitev.

Nacionalni razpis se navezuje in je v skladu z mednarodnim razpisom, ki je objavljen na spletni strani https://www.sumforest.org/.

Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodnega razpisa. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi nacionalne pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji.

Več o razpisu.

Translate »