Predmet javnega razpisa je osebam z mednarodno zaščito ter članom njihovih družin (državljanom tretjih držav) v prvih treh letih od pridobitve statusa zagotoviti projekt pomoči, s katerim bo omogočena celostna obravnava. Projekt predvideva operativno pomoč pri reševanju življenjskih situacij, izvedbo integracijskih aktivnosti in učno pomoč.

Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa oz. posameznega dela projekta.

Projekt se bo izvajal v obdobju 36 mesecev od podpisa pogodbe oziroma do porabe sredstev, namenjenih izvajanju projekta.

Več o razpisu

Translate »