Odprt je razpis Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov za izvedbo projekta »Pomoč pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito«, št. 430-23/2019, s katerim se osebam z mednarodno zaščito ter članom njihovih družin (državljanom tretjih držav) v prvih treh letih od pridobitve statusa zagotovi program pomoči, s katerim bo omogočena celostna obravnava. Program predvideva izvedbo orientacijskega programa, operativne pomoči pri reševanju življenjskih situacij ter različnih integracijskih aktivnosti in učne pomoči.

Prijavitelji morajo ponuditi izvajanje javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa – posameznega dela programa. Projekt se bo izvajal od podpisa pogodbe do 31. 12. 2021. Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 360.000,00 EUR. Rok za prijavo je 27. maj 2019.

Razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS

Translate »