Predmet javnega razpisa je izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov izvajalcev programa Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij.

Temeljni namen predlaganega programa, v okviru katerega se izvede ta javni razpis, je oblikovati model celovite podpore ravnateljem pri pedagoškem vodenju in poslovodenju ter preko tega razvijati zmožnosti ravnateljev za kritično razmišljanje, problemsko učenje, inovativnost, refleksijo in sodelovalno učenje.

Ciljna skupina so ravnatelji in direktorji VIZ, ki jih bodo na podlagi javnega razpisa vključili v pilotno izvajanje programa. Posredno bodo v dejavnosti vključeni tudi strokovni delavci VIZ.

Na razpis se lahko prijavijo VIZ s sedežem v RS na ravni predšolskega osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, ki izpolnjujejo v razpisu določene pogoje.

Translate »