Ministrstvo za zunanje zadeve RS je 4. 10. objavilo Javni razpis za izvajanje mednarodnih razvojnih in humanitarnih projektov v obdobju od 2020 do 2022. Predmet javnega razpisa je financiranje triletnih projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, ki jih bodo izvajale slovenske nevladne organizacije, financiralo pa Ministrstvo za zunanje zadeve RS.

Javni razpis je razdeljen v tri sklope, in sicer (1) izvajanje razvojnih projektov na Zahodnem Balkanu s področja enakosti žensk in deklic, (2) izobraževanje otrok o njihovih pravicah z uporabo gradiva Naše pravice v državah Zahodnega Balkana ali Severne Afrike ter (3) izvajanje humanitarnih projektov v Podsaharski Afriki in na Bližnjem vzhodu.

Ministrstvo za financiranje v obdobju od 2020 do 2022 namenja do 1.515.000 evrov. Rok za oddajo prijav je 4. 11. 2019.

V četrtek, 17. oktobra 2019 MZZ organizira delavnico za zainteresirane prijavitelje s pričetkom ob 11. uri. Delavnica bo potekala v sejni sobi na Gregorčičevi 25a. Vsi zainteresirani za udeležbo na delavnici so zaprošeni, da svojo udeležbo potrdijo na razvoj.mzz@gov.si najkasneje do ponedeljka, 14. oktobra 2019. Delavnica bo namenjena predstavitvi in pregledu razpisne dokumentacije ter razjasnitvi morebitnih vprašanj glede pravilne priprave vlog.

Vse podrobnosti so na voljo na strani javnega razpisa.

Translate »