Ministrstvo za zunanje zadeve je v petek, 14.12.2018 objavilo Javni poziv za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije. Rok za prijavo je 8. januar 2018.

Predmet javnega poziva so projekti, ki se financirajo iz naslednjih instrumentov Unije:

  • Evropski razvojni sklad (EDF),
  • Instrument za razvojno sodelovanje (DCI),
  • Evropski instrument sosedstva in partnerstva oziroma Evropski instrument sosedstva (ENI),
  • Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR),
  • Instrument za predpristopno pomoč (IPA II),
  • Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP),
  • programi Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (DG ECHO).

Sofinanciranju se namenja sredstva v skupni vrednosti do 80.000,00 EUR in sicer za stroške, ki so nastali v letu 2018 in bili plačani do 4. januarja 2019 ter niso bili financirani iz drugih virov, temveč iz lastnih sredstev.

Besedilo javnega poziva

Obrazci za prijavo na javni poziv:

– Prijavni obrazec – obrazec št. 1
– Izjava, da so predloženi računi nastali v okviru projekta izbranih instrumentov ali programov EU in niso bili dvojno uveljavljani – obrazec št. 2
– Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri prijavitelju – obrazec št. 3
– Seznam vseh predloženih računov po kategorijah stroškov projekta – obrazec št. 4
– Izjava prijavitelja o strinjanju s pogoji javnega razpisa in potrditev verodostojnosti navedenih podatkov – obrazec št. 5

Obrazci za poročanje

– Finančni potek projekta – obrazec št. 6

Ostalo
Vzorec pogodbe
Vzorec zahtevka za izplačilo

Vir: MZZ

Translate »