Ministrstvo za zunanje zadeve obvešča, da je razpisan poziv k prijavi kandidatov in kandidatk za članstvo v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru (v nadaljevanju: EESO) za mandat od 21. septembra 2020 do 20. septembra 2025.

EESO sestavljajo predstavniki in predstavnice organizacij delodajalcev, delojemalcev in drugi predstavniki ter predstavnice civilne družbe, predvsem s socialno-ekonomskega, civilnega, poklicnega in kulturnega področja. Člani oziroma članice EESO so razdeljeni v tri skupine: skupina delodajalcev, skupina delojemalcev in skupina raznih dejavnosti. Predstavnikom iz Slovenije pripada sedem sedežev.

Ministrstvo za zunanje zadeve si bo prizadevalo za ustrezno zastopanost vseh treh interesnih skupin, pri čemer bosta skupino delodajalcev zastopala 2 predstavnika_ci, skupino delojemalcev 3 predstavniki_ce, skupino raznih dejavnosti 2 predstavnika_ci.

Kandidati in kandidatke lahko vloge s pripisom “Javni poziv – za kandidate za EESO” posredujejo na elektronski naslov napotitve.mzz@gov.si do vključno 27. 6. 2020. Prijave se posreduje v angleškem jeziku in v obliki, predpisani v pozivu Generalnega sekretariata Sveta, ki je priloga poziva.

Več informacij.

Translate »