Ministrstvo za zunanje zadeve je objavilo javni poziv za uvrstitev v evidenco zainteresiranih oseb za zasedbo izvedenskih funkcij v mednarodnih organizacijah in njihovih telesih na področjih miru in varnosti, človekovih pravic, mednarodnega prava, razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter okoljskih vprašanj.

Javni poziv je namenjen slovenskim strokovnjakom na zgoraj omenjenih področjih. Ministrstvo za zunanje zadeve na podlagi prijave v evidenco vpiše osebe, ki so državljani Republike Slovenije in imajo najmanj univerzitetno ali tej enakovredno stopnjo izobrazbe, pri tem pa upošteva naslednja merila:

  • strokovno znanje na enem od naslednjih področij: mir in varnost, človekove pravice, mednarodno pravo, razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč ter okoljska vprašanja;
  • odlično znanje angleškega jezika in znanje drugega tujega jezika na višji ravni;
  • mednarodne izkušnje pri delovanju na enem od zgoraj naštetih področij poziva;
  • možnost redne udeležbe na zasedanjih v okviru izvedenske funkcije v tujini.

Izvedensko funkcijo v mednarodni organizaciji ali njenem telesu nacionalni strokovnjak ali strokovnjakinja opravlja v obliki udeležbe na periodičnih zasedanjih, za katera praviloma ni predvideno plačilo. Izvedenska funkcija predstavlja mednarodno strokovno sodelovanje, ki je častne narave. Več informacij, poziv in obrazec za prijavo najdete na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve.

Vir: CNVOS 

Translate »