Ministrstva za javno upravo je objavilo Javni poziv za leto 2021 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih na razpisih, sofinanciranih iz proračuna EU ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA (match funding). Na poziv se lahko prijavijo tako vodilne kot tudi partnerske organizacije.

Predmet javnega poziva je:

  • sofinanciranje finančnega prispevka za projekte nevladnih organizacij (NVO), ki so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih iz proračuna Evropske unije. To so programi, ki jih razpisujejo Generalni direktorati Evropske komisije, Agencije Evropske komisije in EU parlament, kot na primer: Ustvarjalna Evropa, LIFE, Obzorje 2020, Obzorje 2021, Evropsko teritorialno sodelovanje in drugi (razpisi EU) in
  • sofinanciranje finančnega prispevka za projekte NVO, ki so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih s strani Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA kot na primer: programi Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Norveški sklad za regionalno sodelovanje, EGP in Norveški sklad za zaposlovanje mladih, Globalni sklad za dostojno delo in tristranski dialog ter drugi programi Urada za finančni mehanizem.
    Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek za projekte, ki se izvajajo na dan oddaje prijave na javni poziv in se zaključijo najkasneje do 31. 12. 2023.
  • Sofinancirani bodo tudi projekti, ki so se začeli izvajati po objavi Javnega poziva za leto 2020 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA in se zaključijo najkasneje do objave tega javnega poziva, medtem ko projekti, ki so bili izbrani na podobnem javnem pozivu za leto 2020 ali leto 2019, ne bodo sofinancirani.
    Skupna višina razpoložljivih sredstev je 1,5 milijona evrov, prijave pa so možne do 9. aprila 2021.

Besedilo poziva 

Translate »