Konec novembra je Evropska agencija za okolje (EEA – European Environmental Agency) izdala novo poročilo z naslovom Reflecting on Green Growth, ki izpostavlja priložnosti Evrope za nadaljnje ustvarjanje gospodarstva, ki zagotavlja blaginjo in trajnostnost.

Tako kot poudarjamo v poročilu Ekonomiji blaginje naproti, ki sta v okviru projekta Climate of Change pripravila Oxfam Nemčija in European Environmental Bureau, tudi poročilo Evropske agencije za okolje prevprašuje in izpostavlja dvomi ali je neskončna gospodarska rast mogoča glede na planetarne meje. Gospodarske dejavnosti povzročajo ogromno okoljsko škodo, poleg tega pa se bomo v Evropi v prihodnjih desetletij soočali z drugimi težavami, vse od staranja prebivalstva do večjega tveganja pandemij in posledic podnebnih sprememb.

Strateški načrt Evropske unije, Evropski zeleni dogovor, je ambiciozen načrt, ki bo preoblikoval evropski sistem proizvodnje in potrošnje na način, da naj bi zagotavljal stalno gospodarsko rast in hkrati varoval ekosisteme. Pisci poročila poudarjajo, da je poudarek dogovora na spodbujanju gospodarske rasti razumljiv. Družbe se zanašajo na rast, da bi ohranile raven zaposlenosti, davčne prihodke za financiranje socialne države, javnega dolga in naložb, potrebnih za prehod na trajnostni razvoj.

Negotovosti, ki so pred nami, še toliko bolj izpostavljajo pomembnost dobrega zelenega dogovora. Evropa bi si morala z nadgradnjo Evropskega zelenega dogovora in spodbujanjem odpornosti  prizadevati za preoblikovanje gospodarstva na način, ki bi ji omogočal blaginjo družbe tudi ob zmanjševanju BDP-ja.

Poročilo predlaga ukrepe v smer spremembe davčnih sistemov in daljnosežnih ukrepov za preusmeritev gospodarskih dejavnosti na vseh ravneh. Kot bistveno izpostavlja preoblikovanje finančnih tokov in novih sistemih znanja.

Celotno poročilo v angleškem jeziku.

Pripravila: MS

Translate »