Projekt Buddy Migrants združuje šest partnerjev iz petih držav, vključno z Belgijo, Avstrijo, Slovenijo, Grčijo in Ciprom, s ciljem preoblikovanja šol v osrednja središča vključevanja. Traja od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2024.

Projekt si prizadeva krepiti vlogo šol kot krajev srečevanja in rasti za celotno skupnost, zlasti za otroke in mlade z begunskim ozadjem. Aktivnosti vključujejo raziskave, razvoj izobraževalnih orodij in mreženje z lokalnimi organi. Pričakovani učinki vključujejo izboljšanje sposobnosti učiteljev za medkulturno vključevanje, večjo ozaveščenost o neenakostih ter povečano mobilizacijo v dejavnostih socialne vključenosti.

Poziv k sodelovanju je namenjen vsem, ki delujejo na področju izobraževanja ali mladinskega dela v navedenih državah. Konzorcij projekta sestavljajo partnerji iz Belgije, Avstrije, Slovenije, Grčije in Cipra.

Za več informacij o projektu je na voljo spletna stran Buddy Migrants, za sodelovanje pa pišite na info@blenders.be.

Več informacij je na voljo na v tem sporočilu za javnost

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

 

 

Translate »