CNVOS razpisuje postopek izbora desetih predstavnikov nevladnih organizacij v posvetovalno telo Stranke zelenih dejanj (Z.Dej) za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Rok za prijavo je 18. julij.

CNVOS je od Stranke zelenih dejanj, Z.Dej, prejel poziv k imenovanju 10 predstavnikov nevladnih organizacij v posvetovalno telo Stranke zelenih dejanj za sodelovanje z NVO, ki se bo redno (predvidoma enkrat mesečno) sestajalo z vodstvom stranke in programskim odborom.

V stranki Z.Dej želijo oblikovati svojo politiko s pomočjo civilne družbe, tako na  lokalnem kot na državnem zakonodajnem nivoju. Želijo si rednega sodelovanja z nevladnimi organizacijami, s katerimi bodo vodili odprt dialog sodelovanja za reševanje najbolj perečih tem.

Več TU.

 

Translate »