V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA je objavljen javni razpis, katerega glavni cilj je krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij za učinkoviteje zagotavljanje socialnovarstvenih storitev na Kosovu, z upoštevanjem posebnih potreb ranljivih skupin prebivalstva.

V okviru tega razpisa je na voljo 2,000,000 EUR. Podprt bo en projekt v vrednosti od 1,950,000 do 2,000,000 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz držav članic EU in držav upravičenk v okviru instrumenta IPA, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije.

Rok prijave: 1. 7. 2016

Več

Translate »