V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen podpori kulturnim akterjem in kulturnim aktivnostim v Turčiji.

Razpis, katerega cilj je spodbujanje medkulturnega razumevanja, strpnosti in svobode izražanja ter boj proti diskriminaciji preko kulture, je razdeljen v dva sklopa:

  • sklop 1: podpora za delovanje kulturnih organizacij
  • sklop 2: podpora projektom in aktivnostim na področju kulture.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije ter javne in zasebne institucije, ki delujejo na področju kulture in imajo sedež v eni od držav članic EU, držav EEA, Turčiji ali kateri od drugih držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

V okviru razpisa je na voljo 5.000,000 €. Podprta bosta dva projekta (v sklopu 1 v vrednosti od 1.900,000 € do 2.000,000 €, v sklopu 2 v vrednosti od 2.900,000 € do 3.000,000 €). Rok trajanja projekta je od 36 do 48 mesecev.

Rok prijave je 31. 3. 2020. Vse informacije in razpisna dokumentacija.

Vir: CNVOS

Translate »