V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja ozaveščanja in krepitve zmogljivosti za učinkovitejše izvajanje okoljskih in podnebnih politik v Črni gori.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz držav članic EU, Črne gore in drugih držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa je 750,824 EUR. Prijavite lahko projekte v vrednosti od 30,000 EUR do 90,000 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.

Rok prijave je 20. april 2020.

Translate »