V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA je objavljen javni razpis, katerega glavni namen je podpora in ustvarjanje ugodnih pogojev za dvig kvalitete ter kredibilnosti raziskovalnega novinarstva v Črni gori. Razpis je tematsko osredotočen na spodbujanje raziskovalnega novinarstva, poročanja o evropskih zadevah ter kodeksa novinarske etike.

Na razpis se lahko prijavijo tiskani in spletni mediji ter radijske in tv postaje, medijska združenja, združenja novinarjev ter civilnodružbene organizacije iz Črne gore, kot partnerji pa lahko sodelujejo tudi organizacije iz držav članic EU ter držav upravičenk v okviru instrumenta IPA.

Prijavite lahko projekte v vrednosti od 75,000 do 125,000 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.

Rok prijave 29.08.2016

Več o razpisu.

Translate »