V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti občin pri zagotavljanju storitev na področju socialnega varstva, zaposlovanja in izobraževanja v Albaniji.

Na razpis se lahko prijavijo občine iz v razpisu opredeljenih območij v Albaniji ter civilnodružbene organizacije iz Albanije, držav članic EU in držav EEA. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Rok za prijavo je 30. 9. 2020.

Vir: CNVOS