V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij v Turčiji ter podpori njihovemu organizacijskemu razvoju. Razpis zajema tudi aktivnosti na področju sooblikovanja vzpodbudnega okolja za NVO.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz držav članic EU, držav EEA, Turčije ter drugih držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II.

V okviru tega razpisa je na voljo 3.000.000 EUR. Podprt bo en projekt v vrednosti od 2.950.000 EUR do 3.000.000 EUR, sofinancira se do 95% upravičenih stroškov.

Rok za prijave je 18. junij 2020.

Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Vir: CNVOS